Web en construcció, disculpeu les molèsties…

Registre d’explotacions ramaderes

Plans de gestió de dejeccions ramaderes

Assessorament en llibres de gestió de dejeccions ramaderes

Cultius extensius: assessorament en fertilització

Cultius extensius: assessorament en gestió integrada de plagues

Projectes d’obra nova i reforma

Projectes d’activitats

Autoritzacions i concessions

Desllindaments i afitaments

Informes d’excés de cabuda

Segregacions i agrupacions

Actualitzacions cadastre i registre de la propietat

Representacions gràfiques alternatives per cadastre i registre de la propietat i generació de fitxers GML

Localització de finques

Valoracions de finques rústiques

Gestió d’expropiacions

Herències i legítimes

Informes i peritatges

Perit judicial

Aixecaments topogràfics

Amidaments

Cartografia temàtica i SIG

Inventari de bens

Josep Ma. Masferrer

Enginyer Agrònom col. núm. 1.608

Enginyer AQPE Topografia i SIG núm. 1.306

jm@jmmasferrer.com

www.jmmasferrer.com

661.860.124

CookinGirona, cooworking cooperatiu C/ Joaquim Pla i Cargol, núm 1, 2n. Girona